dimecres, 6 de novembre del 2013

El CTEAJE i l'e-Justícia

"L'Administració electrònica és el sistema d'administració pública en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per establir una comunicació bidireccional amb els administrats" (@Termcat).

Per tal de concretar el model d'Administració electrònica de l'Administració de justícia (AJ), el 2011 l'Estat va crear mitjançant la Llei reguladora de l'ús de les TIC a l'AJ el Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE): un òrgan administratiu independent que fixa les pautes necessàries per assegurar la interoperabilitat dels sistemes i les aplicacions de l'AJ i la cooperació entre les diferents administracions. Hi participen el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (@GenCat) hi representa l'Administració catalana. Entre altres actuacions rellevants, hi destaquen:
  • Un informe d'esmenes al text de l'esborrany de la proposta de les Normes de Funcionament Intern del CTEAJE, que es va admetre íntegrament a la sessió de la Comissió Permanent del setembre.
  • Quant als projectes tecnològics d'interoperabilitat que promou i impulsa el CTEAJE, en la línia d'actuació referent a transparència i serveis, l'actualització de l'apartat del web de l'AJ de l'e-justícia.cat: el sistema informàtic que homogeneïtza les tasques de l'AJ a Catalunya, alhora que permet les connexions telemàtiques amb les altres administracions i registres públics, els professionals del dret i també amb els ciutadans.
Hi ha molta feina per fer, però el projecte és ben interessant, no trobeu?

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada