dimecres, 27 de març del 2013

La intranet de l'Administració de justícia

Amb motiu de la publicació de l'informe de la intranet de l'Administració de justícia a Catalunya (AJ) corresponent a l’any 2012, m'agradaria explicar-vos una part de la meva feina diària... perquè sóc l'autor de l'informe i el gestor de la intranet.

Què és la intranet?
El canal de comunicació del personal al servei de l'AJ amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Ofereix dos tipus de serveis: informatius (notícies, directori d'adreces i telèfons) i interactius (peticions de material, de videoconferència). I permet conèixer les institucions implicades en l'AJ i els serveis i recursos que poden ser útils per desenvolupar la tasca del dia a dia.

Un cas d'èxit
El seu ús com a mitjà relacional amb els òrgans judicials és justificat tant pel nombre de visites —una mitjana de 36.000 visites diàries i més d’un milió de visites mensuals provinents d’11.700 equips— com pel fet que es tracta de la font exclusiva d'informacions internes de les unitats de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia i les gerències i els serveis territorials.

Si voleu més informació a l'informe trobareu una introducció sobre què és la intranet (definició, estructura i continguts, i usuaris i maquinari), les dades del 2012 (estadístiques, continguts més rellevants ―notícies, oficina judicial, personal, suport judicial, informàtica i documents― i la bústia) i un apartat de conclusions.

Apa, doncs! Ja ens coneixem una mica més...

Informe de la intranet de l'Administració de justícia 2012