dijous, 24 de març del 2011

El desplegament de la SEU-e a Catalunya

Aquest dilluns vaig assistir a una nova Jornada sobre e-Administració del Consorci AOC, 'El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu electrònica com a lloc virtual per a l’exercici d’aquest dret'. Atès que amb anterioritat havia assistit a una sessió força interessant (vegeu el post 'Marejant la perdiu'), hi anava plenament confiat que aprendria coses noves per aplicar al meu dia a dia. I no em van defraudar.

En la Jornada, Alfred Lacasa, secretari de l'Ajuntament de Badalona, va comentar els elements i la configuració jurídica a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Antoni Saldaña, gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica - Accés, va parlar de la implantació de la seu electrònica a l’Ajuntament de Lleida, que n'ha estat pioner (1 de gener de 2010).

Després de la pausa, Santiago Farré va parlar de protecció de dades, Dolors Priego i Enric Espejo del servei de SEU-e , i Carles Lloveras de Localret.

És important que el Consorci faci actes de difusió com aquest i l'èxit d'assistència de públic els avala: tal com van mostrar, l'estat del desplegament de la SEU-e es troba en una fase molt inicial. De fet, el Consorci destaca en el seu darrer informe (gener de 2011) el fet que tan sols 22 ajuntaments catalans disposen de SEU-e, i n'hi ha 947! La seu electrònica no és una opció, és l'instrument obligatori de relació amb la ciutadania i el futur dels ens locals passa per aquí.

A més l'e-Administració posa ordre i afavoreix el control de les administracions públiques per part de la ciutadania: transparència i confidencialitat no són el mateix.

En resum, ja espero la propera sessió...