dilluns, 11 de novembre del 2013

La pornografia infantil a Internet

La pornografia forma part d’Internet des dels seus inicis els anys 90 i resulta força fàcil explicar la seva popularitat gràcies a l’anonimat i el confort de la llar... Cal tenir en compte que a més la indústria pornogràfica ha ajudat Internet amb la creació de noves tecnologies dins els camps de la reproducció en temps real, la geolocalització, els sistemes de pagament, la validació d’usuaris, etc.

No obstant això m’interessa comentar-vos un altre aspecte, referent a restriccions legals: la pornografia infantil.

Ja fa un temps que segueixo a Twitter @mmadrigal, un activista (si em permet l’expressió) que té el costum de ser transparent en la denúncia dels abusos de menors en les xarxes socials. I especialment a Twitter: mensualment hi envia un informe amb les dades punibles que hi troba.

Sempre que remeno la xarxa i hi trobo alguna cosa que hi té a veure la hi passo. La darrera la vaig trobar al diari ARA (@diariARA): la història d’una ONG holandesa (@terredeshommes) que va crear a la xarxa el parany d'una nena virtual de 10 anys que oferia sexe (la nena de la imatge). 20.000 homes s'hi van mostrar interessats.

Atès que l’ONG havia lliurat a la policia holandesa el nom de 1.000 presumptes pedòfils, em vaig pensar que li comunicava una bona notícia; però anava errat. Em va respondre: "Efectista e inútil".

Quan li ho vaig qüestionar, d'una banda em va parlar de la dificultat legal d'utilitzar l'informe de l'ONG, i d'altra banda em va remetre a un escrit seu on comenta que els tribunals holandesos han permès el registre del primer partit polític que demana la legalització de la pedofilia, el PNVD, i que un dels seus creadors és a Twitter, @MHUittenbogaard. Em va deixar bocabadat.

Aquí teniu, doncs, la meva protesta. No només contra Twitter sinó contra totes les xarxes socials que permeten aquests fets.

Moltes gràcies, Marcelino.

dimecres, 6 de novembre del 2013

El CTEAJE i l'e-Justícia

"L'Administració electrònica és el sistema d'administració pública en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per establir una comunicació bidireccional amb els administrats" (@Termcat).

Per tal de concretar el model d'Administració electrònica de l'Administració de justícia (AJ), el 2011 l'Estat va crear mitjançant la Llei reguladora de l'ús de les TIC a l'AJ el Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE): un òrgan administratiu independent que fixa les pautes necessàries per assegurar la interoperabilitat dels sistemes i les aplicacions de l'AJ i la cooperació entre les diferents administracions. Hi participen el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (@GenCat) hi representa l'Administració catalana. Entre altres actuacions rellevants, hi destaquen:
  • Un informe d'esmenes al text de l'esborrany de la proposta de les Normes de Funcionament Intern del CTEAJE, que es va admetre íntegrament a la sessió de la Comissió Permanent del setembre.
  • Quant als projectes tecnològics d'interoperabilitat que promou i impulsa el CTEAJE, en la línia d'actuació referent a transparència i serveis, l'actualització de l'apartat del web de l'AJ de l'e-justícia.cat: el sistema informàtic que homogeneïtza les tasques de l'AJ a Catalunya, alhora que permet les connexions telemàtiques amb les altres administracions i registres públics, els professionals del dret i també amb els ciutadans.
Hi ha molta feina per fer, però el projecte és ben interessant, no trobeu?